Безплатна електронна библиотека

Данъчна практика по ЗДДС

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2003
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,56
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Насладете се да четете Данъчна практика по ЗДДС epub книги безплатно

Описание:

... разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/1910 на Съвета от 4 декември 2018 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на ... ДДС ПРИ ПРЕФАКТУРИРАНЕ НА РАЗХОДИ - СК Актив Консулт ООД ... ... ... ДДС наръчник 2019: практика и решения по ЗДДС Изготвяне на фактура за доставка според чл. 28, ал. 8 от ЗДДС след регистрация по ЗДДС Отразяване на фактура за аванс от... Изх. №53-04-64421.06. 2019 г.ЗДДС - чл.132ЗКПО - чл.116В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика" е постъпило Ваше пис ... За новата задължителна регистрация по ДДС при еднородна ... ... ... Изх. №53-04-64421.06. 2019 г.ЗДДС - чл.132ЗКПО - чл.116В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика" е постъпило Ваше писмено запитване,… Сборната фактура задължително съдържа реквизитите по чл. 114, ал. 1, т. 9 - 15 от ЗДДС за всяка отделна доставка, отразена в сборната фактура, и се издава не по-късно от последния ден на месеца ... Относно прилагане разпоредбите на ЗДДС Както бе посочено по-горе минералната вода не се предоставя по реда на чл. 285 от КТ, поради което случаят не попада в изключенията на чл. 70, ал. 3 от ЗДДС. Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС ... на услуги може да е доставка на стоки и да представлява нейната данъчна основа по смисъла на чл. 73 от Директивата за ДДС ... По отношение на получателя по доставката ситуацията е аналогична - на основание чл. 70, ал. 4 ЗДДС лице, регистрирано по чл. 97а, чл. 99 или чл. 100, ал. 2 ЗДДС, няма право на приспадане на данъчен ... Промени в ЗДДС в сила от 01.01.2019 г. Данъчна практика по чл. 19 от ДОПК По силата на чл. 113, ал. 3, т. 2 от ЗДДС за доставките на финансови услуги по реда на чл. 46 от закона издаването на фактура не е задължително. Регистрираното по ЗДДС лице е длъжно да отрази протокола по чл. 117 от ЗДДС по ВОП в дневник продажби за данъчния период, през който е издаден и дневник покупки най - късно на 12-ия данъчен ... Данъчна практика по чл. 19 от ДОПК Промени в ЗДДС в сила от 01.01.2019 г. Проблеми в социалното осигуряване. Тъй като наемодателят е регистрирано по ЗДДС лице и отдаването под наем на сграда или част от нея е подчинено на общия режим - облагаема доставка (чл.12, ал.1 от ЗДДС), върху определената ... В случаите по ал. 6 протоколът се анулира в 5-дневен срок считано от датата, на която лицето се е снабдило с документите по чл. 9, ал. 8, и в същия срок се издава нов протокол по чл. 117, ал. 1, т. 3 от ... Данъчна основа (ДО) за определяне размера на дължимия данък при внос на стоки по чл. 16 от ЗДДС, които не са освободени от облагане, е митническата стойност на съответната доставка, която ......