Безплатна електронна библиотека

Данъчно облагане 2009

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,49
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Най-добрият Данъчно облагане 2009 pdf, който ще намерите тук

Описание:

* ЗДДС* Правилник за ЗДДС* Закон за корпоративното подоходно облагане* Закон за данъците върху доходите на физическите лица* Закон за местните данъци и такси

...и за ... Тази книга-годишник Ви предлага цялостно практическо знание за данъчното облагане и годишното счетоводно приключване на 2009 г ... Счетоводно приключване и данъчно облагане на 2009 г. - ИК ... ... .Книгата съдържа:нормативни текстове на основните данъчни закониприложни коментари по ... ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЛАГАНЕ И ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА Предмет на закона Чл. 1. Този закон урежда облагането на доходите на физическит ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... ... ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЛАГАНЕ И ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА Предмет на закона Чл. 1. Този закон урежда облагането на доходите на физическите лица, включително от дейност като едноличен търговец. Данъчно облагане върху недвижими имоти на земеделските земи и какво следва да се разбира под понятията "земеделски земи" и "прилежащ терен" ... бр. 21, 1 - 15 ноември 2009 г. Режимът на облагане с данък върху добавената стойност е регламентиран в Закона за данък върху добавената стойност. ... Данъчно задължени лица ... Наредба Н-9 от 16.12.2009 г., Наредба № Н-10 от 24.08.2006 ... 31 декември 2009 г. 4 Отчет за паричните потоци За годината към 31 декември 2009г. В хиляди лева Прил. 2009 2008 Паричен поток от основна дейност Печалба след данъчно облагане 5,015 20,849 Как се прави фабрика за данъчни измами - 2009-02-25 Симптоматични инциденти по време на финансова криза - 2009-02-16 За рождения ден на олигарсите - 2009-02-05 Руският бизнесмен Андрей Смирнов: - 2009-02-03 ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ... (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г.) ... и всички други сведения и документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни ... Данъчно облагане. Данъчно облагане в България за 2009 г. Корпоративен данък - 10% Данък общ доход - 10% Данък дивидент - 5% Данъци удържани при източника - 10% ДДС - 20% ДДС ЗА туристически услуги - 7% Данъчно облагане 2009 ⚫ от 【Солотон】 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. Темата е изготвена 2009 г. Ключови думи: данък - същност, видове и основни функции; данъчно облагане - същност, основи и елементи; данъчна система и данъчна политика ДИРЕКТИВА 2009/133/ЕО НА СЪВЕТА от 19 октомври 2009 година относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на ... Германия 2009. 29,83. 18,51. 48,34. 9. Унгария ... Ефективно данъчно облагане (10 годишен период) Облагане на ниво предприятие ... ДИРЕКТИВА 2009/55/ЕО НА СЪВЕТА от 25 май 2009 година за освобождаване от данъчно облагане при окончателно въвеждане на лично имущество на физически лица, което произхожда от държава-членка 2.1 Видове икономически модели. а) хармоничен управленски модел, в който двете равнища са оптимално синхронизирани и взаимно допълващи се - в съответствие със специфичните им възможности да мобилизират ......