Безплатна електронна библиотека

Организации с нестопанска цел/ 6. издание

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2014
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,45
ISBN: 9789547308640
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Най-добрият Организации с нестопанска цел/ 6. издание pdf, който ще намерите тук

Описание:

Представена е уредбата на юридическите лица с нестопанска цел и техните отношения с държавата.Поместени са Законът за юридическите лица с нестопанска цел, Правилникът за устройството и дейността на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието, както и извлечение от Гражданския процесуален кодекс в частта за регистърното производство. Включена е и Наредба № 1 за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България.В сборника е поместен Законът за регистър БУЛСТАТ с оглед задължителното вписване на сдруженията и фондациите в регистъра.Текстовете са анотирани с препращания между разпоредби, включени в сборника, към други нормативни актове, към решения на Конституционния съд, тълкувателни решения и решения по чл. 290 ГПК.

.... ... Закон за юридическите лица с нестопанска цел 3 ... PDF ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ... . Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с ... Сдруженията и фондациите спадат към т.н. юридически лица с нестопанска цел. От наименованието им можем да се досетим, че това са организации, които не са предвидени за правене на бизнес, макар и това да е възможно. Настоящото издание представя актуалния правен ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . Настоящото издание представя актуалния правен режим за учредява-нето на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) и тяхната дейност в България за 2011. 8. актуализирано издание към 1 март 2019 г. Представена е уредбата на юридическите лица с нестопанска цел и техните отношения с държавата. Поместени са извлечение от Конституцията на Република България, Законът за ... Юридическо лице с нестопанска цел, създадено по правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, НЕ може да извършва синдикална, религиозна или политическа дейност! Чл.5. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 3.07.2013 г.)Спортните организации, регистрирани като сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, Юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации, читалища), регистрирани през 2018 г., задължително подават Годишен отчет за дейността, съответно Декларация за приходи и разходи под 500 лв. или за липса на дейност ... Книгата „ЮЛ с нестопанска цел" се появи не дълго след приемането на Закона за ЮЛ с нестопанска цел, обн. ДВ, бр. 81/2000 г., който постави… От 27 юли спира функционирането на сега действащите сайтове - brra.bg и icadastre.bg Единният портал обединява сайтовете на Имотния регистър (ИР) и Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел ... Организациите с нестопанска цел в процеса на присъединяване към... 215 ни по силата на завещание , а две години по -късно , през 1892 г.1 ­ на фондовете и фондациите , образувани по силата на дарение . Организацията с нестопанска цел е вид организация, която не разп...