Безплатна електронна библиотека

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс / 9. издание

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,5
ISBN: 9789547308602,
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Тук ще намерите книгата Данъчно-осигурителен процесуален кодекс / 9. издание pdf

Описание:

В изданието са включени Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, Законът за Националната агенция за приходите и Законът за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, с които се уреждат производствата по регистрация и административно обслужване на задължените лица, установяване, обезпечаване и събиране на данъчните и другите публични вземания, обжалването на свързаните с това актове, статусът, структурата и правомощията на компетентната администрация от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт.В допълнение е поместен и Законът за ограничаване на плащанията в брой с оглед на начина на заплащане на публични задължения и контролните функции на НАП по прилагането на закона.Текстовете са анотирани с предишни редакции, с препращания между нормите, включени в сборника, и към други нормативни актове.

... закон орган във връзка с правомощията им по чл ... Данъчно-Осигурителен Процесуален Кодекс - ДОПК ... . 31 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 3 от ... 13. актуализирано издание към 20 януари 2020 г. В изданието са включени Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, Законът за Националната агенция за приходите и Законът за лихвите върху данъци, такси и други подобни ... СВАЛИ КОДЕКСА - ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕС ... store.bg - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 2020 ... ... ... СВАЛИ КОДЕКСА - ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ... Издателство "Сиби" пусна от печат 10. актуализирано издание (към 1 януари 2017 г.) на "Данъчно-осигурителен процесуален кодекс".. В изданието са включени Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, Законът за Националната ... Настоящото издание е десето поред и второ изцяло по новия Граждански процесуален кодекс. Сериозните изменения в нормативната уредба, както и натрупването на тълкувателна практика на ВКС ... Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) | Правомощия на решаващия орган Чл. 155. (1) Решаващият орган разглежда жалбата по същество и се произнася с мотивирано решение в 60-дневен срок от изтичане на срока по чл. 146 ... Данъчно - осигурителен процесуален кодекс на Р България. Правомощия на органа по приходите и задължения на задължените лица. Адрес за кореспонденция и срокове за съхранение. 29 резултата за "Данъчно-осигурителен процесуален кодекс ДОПК" ... Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов. С предишните редакции на текстовете. Първо издание за 2018 г. В изданието са включени Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Законът за Националната агенция за приходите, Закон за признаване, изпълнение и изпращане ... Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) | Недействителност на действия и сд...