Безплатна електронна библиотека

Обществени поръчки 2019

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2019
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,77
ISBN: 9786192261207
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

В изданието на сборника са отразени измененията в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, обнародвани в ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г.В сборника са поместени Законът за обществените поръчки, правилникът за прилагането му и тарифата за таксите в производствата по обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд, които са в сила от 15 април 2016 г.Включен е Законът за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, с който се уреждат обществените отношения, свързани с различните дейности по координация, изпълнение, мониторинг и контрол на средствата, предоставени от Европейския съюз на Република България в режим на споделено управление, като и специалните правила за определяне на изпълнител от бенефициент на безвъзмездна финансова помощ.Поместено е Информационно приложение – справочник на актовете на правото на Европейския съюз в материята на обществените поръчки.Текстовете са анотирани с вътрешни препращания, препращания към други нормативни актове и бележки във връзка с преходния режим.

...е да се използва за разделяне на обществени поръчки и прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности ... Обществени поръчки | Агенция по геодезия, картография и ... ... . Обществени поръчки 2019 Открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви" - УНП 00468-2019-0011 - 19.12.2019г. Начало » Актуално » Обществени поръчки » Процедури "Доставка на батерии" Валидна от: 05.09.2019 (предишн ... Обществени поръчки АОП м.01 2019 г. - Камара на ... ... .12.2019г. Начало » Актуално » Обществени поръчки » Процедури "Доставка на батерии" Валидна от: 05.09.2019 (предишна т. 9 - ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) осъществяването на предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки (АОП) и обмена на информация във връзка с контрола; Обществени поръчки АОП м.01 2019 г. Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) ( 891964 ) Еднодневен ЗОП ПЛЮС УЕБИНАР: ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2020 - ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (31 юли, 2020 г.) октомври 4, 2019 Заявете своя "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки (ПРОМО ОФЕРТА юни-юли 2020 г.) Правила - Обществени поръчки. ... 24.10.2019 : Възложена : 26327: Осигуряване на СГКК - Бургас, СГКК - Сливен, СГКК - Стара Загора СГКК - Ямбол и СГКК - Хасково СГКК - Кърджали, СГКК - П...