Безплатна електронна библиотека

Здравно осигуряване 2005 - Стоян Гичев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2005
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,33
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Стоян Гичев

Тук ще намерите книгата Здравно осигуряване 2005 pdf

Описание:

...ЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ Няма данни за здравно осигуряване за този ЕГН! Според мен това би трябвало да означава че нищо не им дължа, обаче все пак бих искала да попитам и за вашето мнение ... Декларация образец № 7 за здравно осигуряване ... . Става въпрос за декларация 7 за здравно осигуряване (декларация образец № 7 по Наредба Н-8 от 29 декември 2005 г. на Министъра на финансите). : Здравно осигуряване, Медицински изпълнители, Модели, Осигурени лица. Abstract: Medical insurance consist three models witch have similar features and difference between them. These are: reimbursirance model, trade model and integrate model ... ODIT.info - Дискусия - Здравно осигуряване по граждански ... ... . на Министъра на финансите). : Здравно осигуряване, Медицински изпълнители, Модели, Осигурени лица. Abstract: Medical insurance consist three models witch have similar features and difference between them. These are: reimbursirance model, trade model and integrate model. Здравно осигуряване в България ... 2005; 2003; 2002; ... европейски регламенти и двустранни спогодби за социално осигуряване - всеки работен ден в интервала от 09.00 ч. до 17.30 ч. Премийният приход по доброволно здравно осигуряване е 10 991 хил.лв., което е 187.95 % прираст в сравнение с първо тримесечие на 2005 г. Те се осигуряват здравно, без оглед на обстоятелството дали получават пенсия или не, по реда на чл. 40, ал. 1, т. 3 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). През 1998 година Народното събрание прие Закон за здравното осигуряване (ЗЗО). С него в страната ни беше въведено задължителното здравно осигуряване. От 1 януари 2005 г. здравното осигуряване на лицата в неплатен отпуск се провежда по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1, б."б" от ЗЗО. б) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху Здравно осигуряване на украински гражданин, подал молба за закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, при сключен трудов договор ... т. 7 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието ... НАРЕДБА № 3 ОТ 5 МАЙ 2005 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ВИБРАЦИИ. В сила от 06.07.2005 г....