Безплатна електронна библиотека

Тютюн / Т.1-2 - Димитър Димов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,4
ISBN: 9547394428
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Димитър Димов

Насладете се да четете Тютюн / Т.1-2 Димитър Димов epub книги безплатно

Описание:

...рез ... 1. тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка; ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... ... т. 1, 2, 3 и 5 и ал. 5. (3) Ставката по ал. 1 се прилага ... 2. броя на леглата в обекта по т.1. (2) Нормите за водопотребление по ал.1 са равни на средно месечното водопотребление на легло, съгласно Приложение № 3, (3) Туристически обекти, за ко ... Тютюн Т.1 - 2 / Комплект, книга от Димитър Димов ... ... .1. (2) Нормите за водопотребление по ал.1 са равни на средно месечното водопотребление на легло, съгласно Приложение № 3, (3) Туристически обекти, за които не е ... Тютюн / Т.1-2 Издателство: Захарий Стоянов Автор: Димитър Димов 1. тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, ... т. 1, 2 и 3 - на датата на установяване на липсата по чл. 20, ал. 2, т. 8 с издаване на данъчен документ по чл. 4ж. "Тютюн за дъвчене" е бездимно тютюнево изделие, предназначено само (изключително) за дъвчене. 4з. "Тютюн за смъркане" е бездимно тютюнево изделие, което може да се консумира през носа. 4и. Чл. 12. (1) "Тютюн за пушене (за лула и цигари)" е: 1. тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка; 2 ... Допълва се обхватът на дефиницията "тютюн за пушене (за лула и цигари)", въведена в чл. 12, ал.1, т. 4 , като се посочва, че като такъв се третират изсушени, плоски с неправилна форма, частично ... Да се обнародва в „Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, приет от ХliiІ Народно събрание на 25 февруари 2016 г. „Тютюн" - между политическите пристрастия... към родовото време, към родното място, към семейната обич. […] Отказът от родния дом обрича героите на вечно „скиталчество" - тяхното спиране е За пури и пурети се попълват т.1, 2, 3 и 7, а за тютюн за цигари, лула, дъвчене и смъркане - т.7. _____ Приложения: 1. Копие от свидетелството за регистрация на марката тютюневи изделия, издадено от ... Сиела Норма Безплатен Държавен вестник издание. Отменена с § 2, т. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 192 от 30 юли 2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за регистриране на цените на ... Съгласно чл.4, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. се удължават с един месец от отмяната на извънредното положение сроковете ... 3 2. В ал. 2 думите „Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава-членка на Европейския съюз, цига...