Безплатна електронна библиотека

Растениевъдство. За студентите от УНСС специалност Аграрна икономика и от ЛТУ специалност Агрономство - Д. Христова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2001
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,98
ISBN: 25101
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Д. Христова

Тук ще намерите книгата Растениевъдство. За студентите от УНСС специалност Аграрна икономика и от ЛТУ специалност Агрономство pdf

Описание:

Учебникът е съставен по програмата на дисциплината Растениевъдство, която се изучава от студентите в ЛТУ, специалност Агрономство, и от студентите в УНСС, специалност Аграрна икономика. В него са разгледани основните въпроси за значението, районите на отглеждане, заетите площи, продуктивността, ботаническите и биологичните особености, технологията на отглеждане, прибирането и реализацията на продукцията на полските култури. В съкратен вид са разгледани и въпросите за съхраняването и преработката на продукцията от посочените култури. При разработването на технологичните въпроси е отделено специално внимание на новостите, които се внедряват в практиката при различните начини на стопанисване на земята. За целта са използвани научни и практически резултати у нас и в чужбина. Накратко е разгледано отглеждането на ливади и пасища.

...направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление (финансиране и инвестиции в недвижими имоти) - един, професионално направление 7 ... Класация на пет престижни специалности в университетите ... ... .6. "Политология" на Факултет "Международна икономика и политика" на УНСС по научна специалност "Политология" съгласно Заповед на Ректора на УНСС № 1587/19.07.2012 година. Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество Доц. д-р Паскал Неделчев Желев Факултет "Международна икономика и полити ... Приложение на научните изследвания при обучението на ... ... .07.2012 година. Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество Доц. д-р Паскал Неделчев Желев Факултет "Международна икономика и политика" Катедра „Трайни насаждения и градинарство" е създадена през 1999 г., с решение на Академичния съвет на ЛТУ, за обезпечаване обучението на студентите по специалност Агрономство. Но за това се говори "под сординка", защото е потомствена мафия не от потомствени таланти, както са само малцина, а от потомствени търговци, в най-грозен вариант, и ако студент проговори за ... На първенците от организираните по решение на Академичния съвет национални състезания и конкурси се признава оценка Отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за съответното поднаправление. специалност "Застраховане и социално дело" Не се колебайте да изберете специалност Застраховане и социално дело за ваша специалност в Университета за национално и световно стопанство: Ако още не сте взели решение ... Предоставя възможност за усвояване на система от интегрирани знания, умения...