Безплатна електронна библиотека

Закон за нормативните актове

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,52
ISBN: 978-954-730-628-8
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Представена еправната рамка на процеса на подготовката, из­да­ва­не­то и при­ла­га­не­то нанор­ма­тив­ни­те актове. Поместени са Законът за нормативните актове и указът заприлагането му, Законът за международните договори на Република България иЗаконът за „Държавен вестник”. Включени са извлечения от Конституцията наРепублика България, от Закона за Конституционен съд, отАдминистративнопроцесуалния кодекс и от правилниците, които уреждаторганизацията и дейността на Народното събрание и на Министерския съвет в часттаим, регламентираща нормотворческия процес.В допълнение е поместеноизвлечение от консолидирания текст на Договора за функционирането на Европейскиясъюз, предвид предстоящото влизане в сила на Договора от Лисабон. Поместени сатекстовете, уреждащи видовете правни актове на ЕС, правно обвързващото имдействие и процедурите по приемането им.Текстовете са анотирани спрепращания между правни норми, включени в сборника, към други нормативни актовеи към решения на Конституционния съд.

...ва, ДВ, бр. 46 от 2007 г.) в случаите по чл ... store.bg - Закон за нормативните актове 2017 - книга ... . 9, ал. 2 от Закона за нормативните актове - превод на български език на използваните означения и наименования. Чл. 33. (2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г.) Първичен счетоводен документ може да не бъде издаден, когато стопанската операция е документирана с фискален бон или системен бон, издаден по реда на наредбата по чл. 118, ал. 4 от Закона за данък ... Нормат ... Нормативни актове - понятие, видове, юридическа сила ... ... . 118, ал. 4 от Закона за данък ... Нормативни актове; Регистри; Конкурси; Програми и проекти; Изпълнителна агенция „ОП НОИР" Комисия по академична етика Закон за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове УКАЗ № 118 На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България Нормативни актове понятие, видове, юридическа сила * Нормативните актове са особена съвкупност от правни норми, чрез които се регулират и защитават еднородни обществени отношения и са приети от държавен орган. Какво са нормативните актове Нормативни актове е раздел от юридическата литература в ciela.com. Онлайн магазинът следи и актуализира с актуалните зако...