Безплатна електронна библиотека

Универсални международни органи - Орлин Борисов, Ирена Илиева, Александър Драгиев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,75
ISBN: 9789540728155
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Орлин Борисов, Ирена Илиева, Александър Драгиев

Най-добрият Универсални международни органи pdf, който ще намерите тук

Описание:

Съвременните международни отношения се характеризират с предизвикателствата на глобализацията и решаването на планетарни проблеми в рамките на международните органи. Най-важният глобален проблем, чието решаване е неотложно и от което зависи съществуването както на човешката цивилизация, така и на флората и фауната на нашата планета, е решаването на екологичните проблеми и предотвратяването на екологичната катастрофа, пред която се намира планетата Земя. Неотложни за решаване са и проблемите, свързани с достойния начин на живот на повече от половината от населението на Земята: бедност, крайна бедност; икономически справедлив ред; търговия; финанси; сигурност; контрол на престъпленията с международен характер (тероризъм, наркотрафик, търговия с оръжие и т.н.) и др. С края на епохата на студената война беше поставен край на конфронтацията Изток — Запад, но поляризацията Север - Юг придоби нови измерения. Изчезна също така и блоковото противопоставяне, което беше заменено от коалиционното решаване на вътрешно държавни конфликти (Косово, Ирак и др.) В това отношение появата на нови международни органи и увеличаването на обхвата на техните цели и функции през последните години са обективно отражение на необходимостта от по-тясно междудържавно интегриране при решаване на проблемите на универсално и регионално ниво. В последно време се установява нарастване на ролята и значимостта на дейността на международните неправителствени организации за сметка на международните правителствени организации, които в значителна степен отразяват интересите па правителствата и прели всичко на великите държави.

...ия е Икономическия и социален съвет към ООН ... Международни организации за сигурност, Тема по ... ... . "Универсални международни органи", СУ "Св. Кл. Охридски", 2008 Съвещателни мнения на Международния съд на ООН , предадена в годишника на БСУ за 2006 г., 2006 Държавни органи за външни отношения-видове и класификация. Международните организации като субекти н ... store.bg - Закупилите книгата "Универсални международни ... ... . Международните организации като субекти на МПП. Правосубектност на международните организации. Държавни органи за външни отношения-видове и класификация. Дипломатическо ... Ирена, Драгиев, Александър, Универсални международни органи, Международни организации - история, правна същност, видове. Тема 35. Функции, компетентност и органи на международните организации. 24. Международни конференции: понятие, кръг на участниците, ред за работата, видове актове и правното им значение. 25. Международни организации: същност, видове членуване в международни органи- ПИ 41 Законодателното проучване изследва: универсални международни актове (актове на ООН); регионални международни актове на: Съвета на Европа; Европейския съюз; НАТО; ЗЕС, ОССЕ и Арабската лига; вътрешно ... регулиране на публичните международни отношения. Преподаването по нея е разделено на ... Универсални международни органи. С. 2009. 5. Орлин Борисов. Дипломатическо и консулско право. Етапът на развитие на международните отношения отнасящ се до създаването на международни органи е свързан с недостатъчно ефективното решаване в определен период от време ( в началото на xix ... Всички книги на Орлин Борисов с 15% отстъпка, само в онлайн книжарница Bookpoint! Международни отношения, бр. 1/1995. 4. Признаване и закрепване на правата на малцинствата в държавите от Европейския съюз, Юридически сборник, том ІХ,Бургарски свободен университет, 1998, с. 113 - 131. Pomagalo.com - Реферати, есета, доклади, лекции, курсови и дипломни работи, теми, съчинения... Общи условия (универсални пощенски услуги) ОБЩИ УСЛОВИЯ. на договора с потребителите на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенскa услугa, предоставяни от „Спиди" АД, съгласно индивидуална лицензия за ... ООН-цели, принципи и органи 2019-01-12 11:11:11 І.Увод-международните организации и ООН като универсална международна организация Pomagalo.com - Реферати, есета, доклади, лекции, курсови и дипломни работи, теми, съчинения... Универсални международни актове ... Универсални международни актове ; Конвенции на МОТ ; ... актове по реда на ДОПК могат да бъдат издавани и от други органи, които нямат за основна ......