Безплатна електронна библиотека

Административно правосъдие - бр. 6 / 2017

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,74
ISBN: 0861-5268
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Новият Закон за държавните помощи. мерки срещу ограниченията на конкуренцията чрез предоставяне на държавни помощи – Денчо Славов Решения и определения на ВАС.

...рез призмата на теория на множествата" в Административно АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Обн ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... ., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм., бр. 59 от ... Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2015 г. , в сила от 14.04.2015 г.) Искане, което се отнася за комплексно административно обслужване, може да бъде подадено до компетентния орган и до АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОСЪДИЕ - БР. 6 / 2017 - МЛАДЕН МЛАДЕНОВ И ДЕНЧО СЛАВОВ- СИЕЛА от 10 юли 2018г. Прочети повече › 4 мнения • Страница 1 о ... АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОСЪДИЕ - БР. 6 / 2017 - МЛАДЕН ... ... . 6 / 2017 - МЛАДЕН МЛАДЕНОВ И ДЕНЧО СЛАВОВ- СИЕЛА от 10 юли 2018г. Прочети повече › 4 мнения • Страница 1 от 1 Abstract. Резюме: Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", научна специално ЗАКОН за административните нарушения и наказания Обн., ДВ, бр. 92 от 28.11.1969 г., изм., бр. 54 от 11.07 ... Административно правосъдие, издание на ВАС на Р България, 2012 Доставка на стоки и услуги по приложение № 2 към глава деветнадесета "А" с място на изпълнение на територията на страната, по ......