Безплатна електронна библиотека

Заповедно производство - Силви Чернев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,75
ISBN: 978-954-730-791-9
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Силви Чернев

Насладете се да четете Заповедно производство Силви Чернев epub книги безплатно

Описание:

"Заповедно производство" системно анализира цялостнатапроблематика на това производство както от гледна точка назаконодателната уредба (включително утвърдените от министъра направосъдието образци за отделни действия и актове, свързани с товапроизводство), така и в светлината на изобилната практика по прилаганетона тази уредба от съдилищата. При това са разгледани актове не само нанай-висшата съдебна инстанция (ВКС), а и редица актове на първо- ивтороинстанционните съдилища, които допълват представата за състояниетона правоприлагането в тази област.Анализът на действащата нормативнауредба и практиката е извършен и върху основата на исторически прегледна уредбата на заповедното и сродни производства в България; използваниса примери от правна уредба на сродни явления в държави, принадлежащикъм различни правни системи. Наред с проблемите на производството поиздаване на заповеди за изпълнение значителна част от анализа е посветенна проблемите на контролните производства, включително на исковатазащита. В резултат на изследването се правят изводи за наличнитеслабости на уредбата и някои неблагополучия в практиката поправоприлагането и при използване на системен подход се правятпредложения за усъвършенстване на правната уредба и препоръки къмпрактиката.

...ра, видове ... Има два вида заповедни производства - (1) обикновено заповедно производство по чл ... Лекции по Право: 42. Заповедно производство: а) обща ... ... . 410 от ГПК и (2) заповедно производство въз основа на документ по чл. 417 от ГПК. Тълкувателно дело № 4/2013 г. ОСГТК - Заповедно производство Съдебен акт Заседания; Разпореждане за образуване: 22.05.2014 г. Предложение от зам.-председателите на ВКС: 15.05.2014 г. Предложение за ... Серия от промени в ... Приеха окончателно мащабни промени в заповедното производство ... .05.2014 г. Предложение от зам.-председателите на ВКС: 15.05.2014 г. Предложение за ... Серия от промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), най-вече по отношение на заповедното производство, прие днес окончателно Народното събрание. Измененията… Кредитор и длъжник при възражение срещу заповед за незабавно изпълнение на парично задължение. чл. 410 от ГПК. чл. 417 от ГПК. Давност заповедно производство. Такси и тарифи: Сборна извадка от ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата,прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдиетои и ТАРИФА за държавните такси, които ... Заповед за изпълнение и заповедно производство Целта на заповедното производство е да се установи, че вземането не се оспорва и да се издаде изпълнително сонование за неоспорено вземане. Граждански процесуален кодекс заповед за изпълнение заповедно производство образци на ... наново. Днес ми се наложи да пусна заповедно и се плеснах по челото - ми то има промяна в образците. ... Частна касационна жалба * Допълване на решението * заповедно производство * р...