Безплатна електронна библиотека

Органно представителство на акционерното дружество - Николай Колев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,77
ISBN: 9789547307803
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Николай Колев

Николай Колев книги Органно представителство на акционерното дружество epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

В книгата "Органно представителство на акционерното дружество" саизследвани въпросите на органното представителство на АД: субекти наорганното представителство, фактически състав за възникване ипрекратяване, обхват и съдържание на органната представителната власт,нейните ограничения и последиците от неспазването им, договаряне сам съссебе си и договаряне във вреда на дружеството. На тази основа саизведени правните белези на органното представителство на АД като видорганно представителство, като то е сравнено с органнотопредставителство на другите видове търговски дружества и накооперацията. То е съпоставено и с упълномощаването и представителствотона малолетни и поставени под пълно запрещение, както и с други форми напредставителство, познати на търговското право (овластяването начленове на съвета на директорите или на управителния съвет по чл. 235,ал. 2 ТЗ, както и прокурата и обикновеното търговско пълномощие).

... тъй като има 2 нива на управление: 1) ниво на притежателите на капитала и 2) мениджърск ... Органно представителство на акционерното дружество от ... ... ... Баланов, Йордан (2006) Въпроси на органното представителство на акционерното дружество и ... Терминът представителство е многозначен. Значението, което му придава ГП - действие от ... Акционерното дружество се учредява на учредително събрание, на което присъстват ... Органно представителство на акционерното дружество by ... ... ... Акционерното дружество се учредява на учредително събрание, на което присъстват всички лица, които записват акции или съответно се съставя учредителен акт, ако се учредява от едно лице (ЕАД). Подобно на Дружеството с ограничена отговорност (ООД), акционерите на акционерното дружество могат да внасят, както парични, така и непарични вноски. Отговорността на управителя е особен вид/специална имуществена отговорност (в този смисъл са и Решение № 41 от 29.04.2009 г. по т.д. № 669/2008 г., i т.о., ТК на ВКС; Решение № 70 от 07.06.2012 г. по т.д. № 276/2011 г ... Акционерно дружество. Характерно за акционерното дружество е липсата на лична ангажираност на акционерите в дейността на дружеството, както и на нормативно установени ограничения относно прехвърлянето на акции. Регистрация на Акционерно дружество. Акционерното дружество е типично капиталово дружество, което обикновено се избира от бизнеси, които изискват набирането на по-голям капитал. Не ... ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ С УПРАВИТЕЛИТЕ НА КЛОНОВЕ И ПРОКУРИСТА ПРИ АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО Author: q Last modified by: q Created Date: 7/31/2010 10:32:00 AM Company: q Other titles АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО И КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО С АКЦИИ Понятие и системи на учредяване. Акционерно Дружество. Определение Един от най-съществените видове търговски дружества е акционерното дружество и играе важна ... Д/ Последната промяна в областта на управлението на ООД се отнася до отговорността на управителя за причинени вреди на дру­жеството. Редакцията на чл.142, ал.З ТЗ е подобрена, като от текста ... Решение № 12268 от 18.11.2015 г. по адм. д. № 15171/2014 г., І отд. на ВАС: "Когато адвокатът е натоварен по реда на чл.66, ал.3 ЗА с дейности в изпълнение на сключените от адвокатското дружество договори за ... Търговски дружества Търговско дружество - обединение на две или повече лица за извършване на търговски сделки под обща фирма с общи средства. Всички търговски дружества са юридически лица....