Безплатна електронна библиотека

Органно представителство на акционерното дружество - Николай Колев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,47
ISBN: 9789547307803
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Николай Колев

Николай Колев книги Органно представителство на акционерното дружество epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

В книгата "Органно представителство на акционерното дружество" саизследвани въпросите на органното представителство на АД: субекти наорганното представителство, фактически състав за възникване ипрекратяване, обхват и съдържание на органната представителната власт,нейните ограничения и последиците от неспазването им, договаряне сам съссебе си и договаряне във вреда на дружеството. На тази основа саизведени правните белези на органното представителство на АД като видорганно представителство, като то е сравнено с органнотопредставителство на другите видове търговски дружества и накооперацията. То е съпоставено и с упълномощаването и представителствотона малолетни и поставени под пълно запрещение, както и с други форми напредставителство, познати на търговското право (овластяването начленове на съвета на директорите или на управителния съвет по чл. 235,ал. 2 ТЗ, както и прокурата и обикновеното търговско пълномощие).

...новено се избира от бизнеси, които изискват набирането на по-голям капитал ... Органно представителство на акционерното дружество от ... ... . Не ... ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ С УПРАВИТЕЛИТЕ НА КЛОНОВЕ И ПРОКУРИСТА ПРИ АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО Author: q Last modified by: q Created Date: 7/31/2010 10:32:00 AM Company: q Other titles АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО И КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО С АКЦИИ Понятие и системи на учредяване. Акционерно Дружество. Определение Един от най-съществените видове търго ... Органно представителство на акционерното дружество by ... ... . Акционерно Дружество. Определение Един от най-съществените видове търговски дружества е акционерното дружество и играе важна ... Д/ Последната промяна в областта на управлението на ООД се отнася до отговорността на управителя за причинени вреди на дру­жеството. Редакцията на чл.142, ал.З ТЗ е подобрена, като от текста ... Решение № 12268 от 18.11.2015 г. по адм. д. № 15171/2014 г., І отд. на ВАС: "Когато адвокатът е натоварен по реда на чл.66, ал.3 ЗА с дейности в изпълнение на сключените от адвокатското дружество договори за ... Търговски дружества Търговско дружество - обединение на две или повече лица за извършване на търговски сделки под обща фирма с общи средства. Всички търговски дружества са юридически лица....