Безплатна електронна библиотека

Дружества със специална инвестиционна цел - Виктор Токушев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,69
ISBN: 978-954-730-790-2
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Виктор Токушев

Всички Виктор Токушев книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

В "Дружества със специална инвестиционна цел" са разгледани изискванията към учредяването и лицензирането на такива дружества,както и възможностите за тяхното преобразуване и прекратяване. Обсъдениса основните въпроси, свързани с функционирането на дружествата,отношенията им със задължителните партньори (обслужващи дружества,банка-депозитар и оценители) и възможностите за финансиране и извършванена инвестиции.При анализирането на поставените теоретични въпроси етърсено практическото им измерение, като е отчитана както практиката наКомисията за финансов надзор, така и възникнали казуси, свързани сдейността на реално функциониращи дружества със специална инвестиционнацел.

... дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата за финансовата година, т ... За BaSE Market ... .е. получаване на ежегоден ... Дружества със специална инвестиционна цел Real Estate Investment Trust - АД, к се създават, за да инвестират в недв им, к после да отдават под наем и от това да печелят, ... Дружествата със специална инвестиционна цел са акционерни дружест ... ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ ... ... Дружествата със специална инвестиционна цел са акционерни дружества, които набират парични средства от широк кръг инвеститори, чрез издаваните от тях ценни книжа, с цел инвестирането им в ... Появата на дружества със специална инвестиционна цел изисква развит пазар на недвижими имоти, който да се регулира от достатъчен обем свободно търсене и предлагане, информационна среда за ......