Безплатна електронна библиотека

Частичният иск - Камелия Цолова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,35
ISBN: 978-954-730-779-7
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Камелия Цолова

Камелия Цолова книги Частичният иск epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Прегледът на съдебната практика показва, че интересът към частичния иск нараства значително през последните години.Книгата "Частичният иск"представлява първото изследване на частичния иск в българскатапроцесуална теория. В нея е направен опит да се предложи цялостноразбиране за частичния иск. На обстоен анализ са подложени утвърдените вбългарската процесуална теория и практика становища относносъдържанието на частичния иск, като на основата на достигнатите изводи епредложено ново разбиране. Неговата адекватност е проверена презпризмата на всички основни етапи от „живота” на частичния иск – отпредявяването му до последиците на постановеното по такъв иск съдебнорешение.

...първата страница от иска ... Правен Свят - ВКС уеднакви съдебната практика по въпроси ... ... . Частичният иск на издателство Сиби от Камелия Цолова. До този иск прибягва като средство за защита ищец, несигурен в размера на вземането си, а оттам и в изхода на процеса. Частичният иск помага Камелия Цолова - Частичният иск. Право. Издателство Сиби ... Частичният иск | Ozone.bg ... . Право. Издателство Сиби - стари книги, употребявани книги, нови книги При внесени в банка главница 7000 лв., и заведен частичен иск за 100 лв. и при спорно право 8000 лв.(главница +лихви). Частичният иск е от главницата- 7000 лв. Резюме на монографията „Частичният иск" София, Сиби, 2012. Монографията е в обем от 214 страници и се състои от увод, пет глави, разделени общо на единадесет параграфа, и заключение. 3. Чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК и частичният иск. Измененията в ЗЗД и ГПК относно частичния иск и връзката между тях - чл. 116а ЗЗД и чл. 126, ал. 1 ГПК § 4. решението по частичния иск. По време на процеса е допустимо да се увеличава цената на иска. Но трябва да се има предвид, че частичният иск не спира давността на останалата част от вземането.3 Другата ти полза от частичния иск за 1000 лв. е, че той няма да се разтакава до ВКС, а ще влезе в сила след решението на въззивия съд - чл. 218а б."а" ГПК Така за частичният иск - Решение № 89/11.07.2011 по т. д. №716 /2010 на І т. о. на ВКС., в което е посочено следното: 1) Формираната сила на пресъдено нещо с предходното решение по частичния иск не се ... В случая частичният иск се явява основателен за сумата от 1 202.10 лв. За стопанската 2015/2016 г. на ищцата е заплатена 1/3 от уговорената наемна цена в размер на 512.25 лв. вместо ......