Безплатна електронна библиотека

Счетоводство на банките - Проф. д-р Стоян Стоянов, доц. д-р Румяна Пожаревска, гл. ас. д-р Лилия Рангелова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,94
ISBN: 978-954-464-209-9
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Проф. д-р Стоян Стоянов, доц. д-р Румяна Пожаревска, гл. ас. д-р Лилия Рангелова

Всички Проф. д-р Стоян Стоянов, доц. д-р Румяна Пожаревска, гл. ас. д-р Лилия Рангелова книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Учебникът "Счетоводство на банките" е написан в съответствие сизискванията на действащите нормативни актове по счетоводство: Закон засчетоводството, Международни счетоводни стандарти, Международнистандарти за финансова отчетност, Директиви на Европейския парламент ина Съвета, както и други нормативни документи, отнасящи се до дейносттана банките като: Закон за Българската народна банка, Закон за кредитнитеинституции, Закон за платежните услуги и платежните системи, Директивина Базелския комитет по банков надзор, Директиви и Регламенти наЕвропейския парламент и на Съвета, Наредби на БНБ и др. В него саразработени и са представени основни теми на теорията, методологията ипрактиката на счетоводството в банките.Учебникът е предназначен заобучаващите се във финансови колежи и за студентите от ОКС „бакалавър” иОКС „магистър”, изучаващи дисциплината „Счетоводство на банките”. Тойможе да бъде използван и от представители на практиката, интересуващи сеот проблематиката.

... банките: Счетоводство и контрол - 3 сем ... Лекции на 17гр. - ИУ Варна: Лекция по Банково счетоводство ... ... . - 1-и сем. магистри дистанционно ... Счетоводство на банките Автор: Проф. д-р Стоян Стоянов, доц. д-р Румяна Пожаревска, гл. ас. д-р Лилия Рангелова 13.98 лв. Счетоводство на банките: 6: 6: Изпит: 180: 105: 75: Избираеми дисциплини (1) Управление на риска и вътрешен контрол История на счетоводството Счетоводство на банките. Учебникът по счетоводство на банките ... Счетоводство на банките, Лекция по Банково счетоводство ... ... . Учебникът по счетоводство на банките е написан в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове по счетоводство - Закон за счетоводствот На него банките си разменят необезпечени депозити с различен матуритет -от един ден (овърнайт депозити) до такива с матуритет над една година. Депозитите могат да бъдат в лева или във валута....