Безплатна електронна библиотека

Социално осигуряване 2012 - Бисер Петков, Даниела Асенова, Иван Карановски, Йосив Милошев, Катя Кашъмова, М. Касърова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,48
ISBN: 1312-95-62
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Бисер Петков, Даниела Асенова, Иван Карановски, Йосив Милошев, Катя Кашъмова, М. Касърова

Най-добрият Социално осигуряване 2012 pdf, който ще намерите тук

Описание:

Годишникът "Социално осигуряване 2012" излиза за шестнадесета поредна година и Ви представя цялостната проблематика на социалното осигуряване у нас през 2012 г.Публикувани са всички важни нормативни актове на държавното общественоосигуряване и на допълнителното социално осигуряване. Представени санай-важните указания на Националния осигурителен институт и наНационалната агенция за приходите.Акцентите впълните и подробни авторски коментари са поставени върху новите моменти восигурителното право: промените в сроковете и начина на подаване наданни за осигурените лица; ограничаването на обхвата на осигуренителица, за които прекратяването на осигуряването е законово изискване, зада им бъде отпусната пенсия; увеличената продължителност на базовитепериоди за изчисляване на размера на паричните обезщетения; промените вусловията за придобиване право на пенсия при различните категории труд;промените в реда и начина за промяна на участие и прехвърляне нанатрупаните средства на осигурените лица от един в друг фонд задопълнително пенсионно осигуряване и прочее.Предложен е и актуален коментар по преноса на осигурителните права порежима на координация на осигурителните схеми на държавите-членки наЕвропейския съюз.Годишникът е в обем от 816 страници и отразява състоянието на законодателството към 14 март 2012 г.Автории съставители на книгата са екип от водещите специалисти на НОИ и наНАП с ръководител д-р Бисер Петков – управител на НОИ.Целевата аудитория на книгата са счетоводители, финансисти и юристи;социални експерти и специалисти по управление на човешките ресурси;управители на търговски дружества и предприемачи; самоосигуряващи сеграждани; преподаватели и студенти във ВУЗ.

...ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.) В сила от 01 ... Социално осигуряване ... .01.2000 г. Обн. ДВ. бр.110 ... На основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт са лицата, упражняващи трудова ... Виж откритите Начало за ... Кодекс за социално осигуряване ... ... Виж откритите Начало за търсене "кодекс за социално осигуряване 2012" в . Промените в Кодекс за социално осигуряване (КСО) през 2012 година засегнаха и обезщетенията за безработица. Това от своя страна създаде казус, който вероятно не е бил предвиден от законодателите. Най-новия Кодекс за социално осигуряване вижте тук >>> В сила от 01.01.2000 г. Обн. ДВ. бр.110 от 17 ... Кодекс за Социално Осигуряване (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.) В сила от 01.01.2000 г. ... ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) 9,9 на сто за сметка на осигурителя, а когато лицето работи при условията на ... Социално осигуряване 2015. Съдържание Книга-годишник Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на Наредбата за ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ - 2012 г. Промените в социалното и здравното осигуряване включват: Закон за бюджета на ДОО за 2012 г. Закон за бюджета на НЗОК през 2012 г. Социално осигуряване 2012. Годишникът "Социално осигуряване 2012" излиза за шестнадесета поредна година и Ви представя цялостната проблематика на социалното осигуряване у нас през 2012 г. Окончателните промени в кодекса за социално осигуряване, които ще гарантират стабилността на осигурителната система, ще бъдат гласувани днес от правителството. Относно Закона за бюджета на ДОО за 2014 и изменения в Кодекса за социално осигуряване, приет със ЗБДОО за 2014. (обн ДВ, бр. 106 от 10.12.2013 г.) със Закона за допълнение на Кодекса на труда (обн. Списание „Диалог", ИНИ, Извънреден тематичен ii, август 2012 2. Представяне ролята на застраховането и осигуряването за постигане на ... (социално осигуряване, социално подпомагане, системата ... Актуална версия на КСО от 22.04.2014. Кодекса за социално осигуряване урежда обществените отношения, свързани със здравното и социално осигуряване. вторник, 10 юли 2012 г. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ В ГЕРМАНИЯ Системата за социална сигурност в Германия обхваща пет законово установени типа: Здравно осигуряване, осигуряване за дългосрочни грижи ......