Безплатна електронна библиотека

Договорът за организирано туристическо пътуване - Захари Торманов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,20
ISBN: 9789547307377
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Захари Торманов

Захари Торманов книги Договорът за организирано туристическо пътуване epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

В книгата е изследвана систематично и детайлно правната уредба на договора за организирано туристическо пътуване, като са проследени всички „етапи” от битието му: преддоговорни отношения, сключване, изменение, изпълнение, неизпълнение, прекратяване. Разгледан е специфичният предмет на договора – предоставянето на туристически пакет, представляващ пакет от две или повече туристически услуги на обща цена, които се осъществяват по предварително определена програма. На основата на извършения анализ са направени множество предложения de lege ferenda.Книгата може да бъде полезна за туроператори, туристически агенти, доставчици на туристически услуги и не на последно място – за потребители на туристически пакети (туристи). Тя може да бъде използвана от студенти и преподаватели от икономически и юридически факултети, в които се изучава правната регламентация на туризма. Захари Торманов е доктор по право, главен асистент в Юридическия факултет на УНСС, адвокат

...рганизирано пътуване може да бъде сключен и в електронна форма, когато касае предложение, публикувано на интернет страницата на туроператор или туристически агент, чрез ... DOC ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ № 000151 ... ... Общите условия за организирано пътуване на ТУРОПЕРАТОРА са неотменна част от този договор. 12. Потребителят декларира от свое име и от името на записаните от него туристи в договора, че е ... Неразделна част от този Договор са Общите условия за организирано пътува ... Какво трябва да знаете преди да предприемете организирано ... ... . 12. Потребителят декларира от свое име и от името на записаните от него туристи в договора, че е ... Неразделна част от този Договор са Общите условия за организирано пътуване, описани по - долу в Договора в Приложение No 1. Този Договор се сключва на база информацията на Туризъм, в класическия смисъл, се нарича пътуване с цел отдих и развлечение.Той може да се разглежда и като стопански отрасъл, който обслужва туристическата дейност. Основател на българския туризъм е българският ... ДОГОВОР. ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ №_____ Днес _____ год. в гр. Варна между „Алфа-Карс" ЕООД,индет.№148057962, със седалище в гр.Варна, ж.к "Възраждане" бл.41,вх.3,ап.65,тел.0888/004371 ,наричан за краткост Туроператор, притежаващ ... ІІ. Общи условия за пътуване: „Теди - Кам" ЕООД - поема задължението да предостави на . Потребителя. в пълен размер заплатените от него услуги. В книгата е изследвана систематично и детайлно правната уредба на договора за организирано туристическо пътуване, като са проследени всички „етапи" от битието му: преддоговорни отношения, сключване, изменение ... Договорът за организирано туристическо пътуване е валиден от датата, на която се осъществило условието на чл. 1.3. по-горе. 6.2. Договорът за организирано туристическо пътуване. Автор: Захари Торманов Издателство: Сиби Година: 2012 isbn: 978-954-730-737-7 Брой страници: Захари Торманов Издателство: Сиби Година: 2012 isbn: 978-954-730-737-7 Брой В книгата е изследвана систематично и детайлно правната уредба на договора за организирано туристическо пътуване, като са проследени всички „етапи" от битието му: преддоговорни отношения, сключване, изменение ......