Безплатна електронна библиотека

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - Наказателноправнивъпроси - Христо Христев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,76
ISBN: 9789542810322
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Христо Христев

Най-добрият ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - Наказателноправнивъпроси pdf, който ще намерите тук

Описание:

Настоящото издание е първата българска детайлна публикация, посветена на въздействието на правото на европейската интеграция в наказателната материя и на процеса на признаване на наказателна компетентност на европейската интеграционна система. Акцент в него е поставен върху:последиците от прилагане на общностното право в материята на наказателното и наказателнопроцесуалното право;възникването и развитието на различни форми на междуправителствено сътрудничество в борбата с престъпността между държавите-членки на ЕО и ЕС;възникването и развитието на Шенгенската система;възникването и развитието на Третия стълб на ЕС като особена форма на сътрудничество в наказателната материя между държавите-членки на системата на европейска интеграция;хармонизацията на наказателното и наказателнопроцесуалното законодателство в ЕС;взаимното признаване на актовете на наказателно правораздаване в ЕС;съдебното и полицейско сътрудничество в ЕС;правната уредба на санкциите в правото на ЕС;наказателната компетентност на европейската интеграционна система;основни гаранции и форми на контрол за законност над приемането и прилагането на европейските актове в областта на наказателното право, наказателното правораздаване и борбата с престъпността.В изданието са отразени основните достижения на доктрината в останалите държави-членки на Европейския съюз. Анализирани са всички актове на ЕО и ЕС от значение в наказателната материя. Особен акцент е поставен на юриспруденцията на Съда на ЕС, като за целите на изследването са разгледани близо 200 постановени от Съда актове, свързани с разглежданата проблематика. Христо Христев е доктор по право и преподавател по право на Европейския съюз в Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“. Представената книга е резултат от изследване, осъществено от него в продължение на няколко години в рамките на подготовката на докторска степен в СУ „Св. Климент Охридски“ и Университета на Нанси, Франция. Тя отразява и опита на автора от работата му с български и европейски институции, натоварени с различни функции в разглеждната проблематика.

...о този начин помогнете на вашите колеги, можете да ги изпратите на адрес [email protected] ... Право на Европейския съюз - Георгиев, Тодоров и Ко. ... .com. Ние ще ги прегледаме и качим (в ... Населението на Европейския съюз представлява 7,3% от това на целия свят, въпреки това то се побира на едва 3% от световната суша. ЕС е един от най-гъсто населените райони в света със своите 116 д/km². Жасмин Попов ... Право на ЕС - EUR-Lex ... . ЕС е един от най-гъсто населените райони в света със своите 116 д/km². Жасмин Попова Жасмин Попова е доктор по право и професор по международно право, международни отношения и право на Европейския съюз в Института за държавата и правото на БАН. Двата основни източника на правото на ЕС са: първичното и вторичното право. Първичното право се състои от договори, с които се определя правната рамка на Европейския съюз. Актуално до: l( бр.13 от 17.01.2013г. ) c( бр.14 от 17.01.2013г. ) Право на Европейския съюз ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Предлага най-пълната база (съдържа над 360 000 документа на български и английски език) на действащото законодателство в ЕС - договори, регламенти, директиви ... В допълнение на това, за целите на определяне на права от сферата на социалната сигурност, се зачитат и чужди осигурителни периоди въз основа на правото на Европейския съюз (Регламент (ЕО ... Принципите и стандартите за защита на класифицираната информация на ЕС се прилагат спрямо Съвета, неговия генерален секретариат и държавите членки при работата им с КИЕС. Право на Европейския съюз Четвърто преработено и допълнено издание. Учебникът по право на Европейския съюз е предназначен както за академичните среди, така и за представителите на държавната администрация и на ... Право, история, философия гр. Ботевград ... Право на Европейския съюз 8 лв. Добавена в 23:01, 29 май 2020 Номер на обявата: 76856182 Потребител. Петя. В OLX.bg от юли 2013 ... Книгата е първото цялостно изследване у нас относно наказателното право на ЕС и относно европеизирането на българското наказателно право. Анализирана е компетентността на ЕС в обла Семестриален тест по "Право на Европейския съюз". Съдържа въпроси за историята, компетентността и органите на ЕС, както и няколко въпроса относно правата на човека в рамките на Съюза....