Безплатна електронна библиотека

(Н)етикет и възпитание с фокус към юношите

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,95
ISBN: 9789543219513
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Тук ще намерите книгата (Н)етикет и възпитание с фокус към юношите pdf

Описание:

Владислав Господинов е завършил специалност Педагогика надевиантното поведение във Факултета по педагогика при Софийскияуниверситет „Св. Климент Охридски“. Доктор е по педагогика ипреподавател в същия факултет, катедра Теория на възпитанието.Преподавателската практика и изследователските му интереси са насоченикъм теорията на възпитанието, юношеството, интелигентността,педагогиката и фотографията, социалната работа с деца и др. Автор е намонографията Юноши – Девиации – Емоционална интелигентност, на студии истатии, на фотографски албуми и фотографии за книги ирекламно-информационни материали.Настоящото изследване е първият монографичен опит за разглеждане наетикета в интернет (нетикета) и конкретно в контекста на възпитанието наюношите. Проблемът е с все по-нарастваща актуалност, тъй като юношитеса сред най-активно оставящите своя дигитален отпечатък участници вглобалната мрежа. А тяхното бурно и нерядко противоречиво развитие секомбинира с такова и на глобалната мрежа, и на свързания с негоутвърждаващ се етикет, което носи още предизвикателства. На основата наобстоен теоретичен анализ и практико-приложно изследване за пръв път саизведени конкретни правила за успешно пребиваване в интернет – основноза електронната поща и социалните мрежи. Предложени са и своеобразенпримерен модел и насоки за взаимодействия и „придружаване“ на юношите –утрешните възрастни – по Пътя на възпитаване на умения за културно, забезопасно, допълващо контакта на живо и със (само)съ-творяващ характерпребиваване във виртуалното пространство.

... към юношите Автор: Владислав Господинов Издателство: Изток Запад,2011 (Н)етикет и възпитание с фокус към юношите ... (Н)етикет и възпитание с фокус към юношите от Владислав ... ... . Автор: Владислав Господинов Издателство: Изток-Запад Корица: Мека Брой страници: 248 С него се цели изясняване на същността, особеностите на педагогиката като наука и нейната връзка с другите науки. (Н)етикет и възпитание с фокус към юношите Възпитанието: съдържателни и процесуални измерения На зелено учили ... Н)етикет и възпитание с фокус към юношите】 Изток-Запад ... ... . (Н)етикет и възпитание с фокус към юношите Възпитанието: съдържателни и процесуални измерения На зелено училище "Присъедини се към нашия празник от 19.30 с "Алма Алтер Session", не идвай с празно сърце." Корените на съвремието 1 Господинов В.(2011) (Н)етикет с фокус към юношите, С., Изток-Запад 6 независимост, борба с авторитетите - с обожествяване на случайни комири,...