Безплатна електронна библиотека

Съдебна практика по Закона за общинската собственост - Съставител: Венцислав Иванов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,87
ISBN: 978-954-893-349-0
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Съставител: Венцислав Иванов

Най-добрият Съдебна практика по Закона за общинската собственост pdf, който ще намерите тук

Описание:

Настоящият сборник включва около 300 решения, определения и тълкувателни решения по Закона за общинската собственост. За удобство при ползването са поместени подробно съдържание, списъкна използваните съкращения, както и указател на цитираните членове.

...за политическите партии (ЗПП) и Закона за общинската собственост (ЗОС), в съответните части, регламентиращи предоставянето в полза на ... чл. 205 ЗУТ | Текст и съдебна практика ... ... Съгласно чл. 5, ал. 3 от Закона за общинската собственост/ЗОС/, актът за общинска собственост няма правопораждащо действие, поради което собствеността на общината върху имотите, предмет на ... По втория въпрос има задължителна практика по чл. 290 ГПК, отразена в решение № 30 от 15.07.13 г. по гр. д. № 24/12 г. на ВКС, i ГО, решение № 130 от ... Актуални промени в законодателството за държавната и ... ... ... По втория въпрос има задължителна практика по чл. 290 ГПК, отразена в решение № 30 от 15.07.13 г. по гр. д. № 24/12 г. на ВКС, i ГО, решение № 130 от 15.07.13 г. по гр. д. № 24/12 г. на ВКС, i ГО, решение № 783 от 8.04.11 г ... Друг иск за защита правото на собственост е негаторния иск. Той е уреден в чл. 109 ЗС. По силата на закона собственикът може да иска прекратяване на всяко неоснователно действие, което му ... Чисти "противоречива съдебна практика" за етажната собственост. Симеонов обаче настоява да се внесе повече яснота, като се използва терминологията в Закона за устройство на територията - т.е. "сграда в режим на етажна ... Съгласно Закона за общинската собственост (ЗОС) тя е основен вид в държавата и бива: публична и частна. ... Публичната собственост на общината е на по-особен режим, тя не може да се продава ... Съгласно трайната съдебна практика обективирана в Решение №21/04.02.2011г. по гр.д. №1327/2009г., 2-ро г.о на ВКС когато е предявен иск за установяване принадлежността на правото на собственост върху ... Обществен съвет Съвет по регионална ... Закон за общинската собственост Закон за общинската собственост От Министерство на регионалното развитие и ... Съдебна практика; ... Е ЗА РЕШАВАНЕ ДЕЛОТО ПРОТИВ ТЕКСТОВЕ ОТ НАРЕДБА № 11 ПО ЧЛ. 45А ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ... По протест на прокурор от Окръжна прокуратура - Плевен, подаден против чл. 29, ал. 1, т. 2 и т. 4 и чл. 36, ал. 6 от Наредба № 11 по чл. 45а от Закона за общинската собственост за реда и условията за настаняване в общински жилища ... Юридическа Енциклопедия се поддържа от екип на Юридическа енциклопедия ООД. In Juridical Encyclopaedia you will find current law and juridical news from Bulgaria. Here you will read about law, juridical and other topics, interestnig news and profound analysis. Закона за общинската собственост и на специалните закони. Чл. 2. Наредбата не се прилага за: 1. общински имоти, предмет на разпореждане по Закона за приватизация и Частни имоти вече ще могат да се отчуждават за обществени нужди само след като собственикът даде съгласие за това (промяна в Закона за общинската собственост, приета през м. октомври 1999 г.) 2.2....