Безплатна електронна библиотека

Наказателно-процесуален кодекс 2011

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,94
ISBN: 9787656866051
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Насладете се да четете Наказателно-процесуален кодекс 2011 epub книги безплатно

Описание:

В сила от 12.08.2011 г.Наказателно-процесуалнияткодекс определя реда, по който се извършва наказателното производство,за да се осигури разкриване на престъпленията, разобличаване навиновните и правилно прилагане на закона. Наказателно-процесуалнияткодекс осигурява защитата от престъпни посегателства срещу РепубликаБългария, срещу живота, свободата, честта, правата и законните интересина гражданите, както и срещу правата и законните интереси наюридическите лица, и съдейства за предотвратяване на престъпленията иукрепване на законността.Наказателно-процесуалният кодекс се прилагаза всички наказателни дела, образувани от органите на РепубликаБългария. Прилага се и при изпълнението на съдебни поръчки на другадържава, направени по силата на договор или при условията на взаимност.Разпоредбитена Наказателно-процесуалния кодекс се прилагат от влизането им в сила иза процесуалните действия, които предстоят по незавършени наказателнипроизводства.

...оцесуален кодекс ... (доп ... store.bg - Наказателно-процесуален кодекс 2019 - книга ... . - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2013 г., в сила от 14.06.2013 г., изм. ... Обвиняемият има право да откаже писмен превод по реда на този ... Наказателно-процесуален кодекс (ДВ, бр. 86 от 28.10.2005 г., в сила от 29.04.2006 г.). Евр ... 【Наказателно-процесуален кодекс 2011】 Солотон • Цена ... ... ., в сила от 29.04.2006 г.). Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС, "Конвенцията") (Ратифицирана със ... НАКАЗАТЕЛНО -ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Обн ., ДВ , бр. 86 от 28.10.2005 г., в сила от 29.04.2006 г., изм ., бр. 46 от 12 ... НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС /iii част/ ... чл. 357 - 360 и чл. 407 - 419 от Наказателния кодекс; 2. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) за престъпления, извършени от лица с имунитет, членове на ... РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/416 НА СЪВЕТА. от 19 март 2020 година. за прилагане на Регламент (ЕС) № 270/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет ПОСТЪПИЛА НОВА ЛИТЕРАТУРА - ДЕКЕМВРИ 2011 - ФЕВРУАРИ 2012 г. 10 години факултет "Национална сигурност и отбрана", ВА "Г. С. Раковски", С., МО, 2004 Много преведени примерни изречения, съдържащи „Граждански процесуален кодекс"- Английско-български речник и търсачка за преводи на английски език. 2011-09-01: Закони за собствеността ... Наказателно-процесуален кодекс:  НПК ІІ семестър дата за изпит 2 , 3 .06. - 8,30 3 въпроса от всяка част по един въпрос 11 Способи за доказване. Доказателство, доказателствени средства и способи за доказване. Доказателство - факт о Документ от документите ... анализ на www.Youeurope.wordpress.com, неговите теми (наказателен процесуален кодекс, Върховен съд на САЩ, наказателно процесуален кодекс 2012) и основни конкуренти (vks.bg, mjs.bg, novazvezda.com) Законодателство (Закон за амнистия и връщане на отнети имущества, Валутен закон, Закон за съдебната власт, Граждански процесуален кодекс, Търговски закон, Закон за общинска собственост, Наказателен кодекс, Закон за ... НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС ... установен в този кодекс.Заявление на прокурора, че не поддържа обвинениетоЧл. 291. Заявлението на прокурора, че наказателното производство следва да се ......