Безплатна електронна библиотека

Пластични реконструкции на хранопровода - Христо Стоев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,67
ISBN: 978-954-321-878-3
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Христо Стоев

Насладете се да четете Пластични реконструкции на хранопровода Христо Стоев epub книги безплатно

Описание:

Трудностите в овладяването нареконструктивната хранопроводна хирургия се дължат на редица специфичнианатомични, общи и частнихирургични особености, но най-вече на труднитактически решения, които могат да бъдат синтезирани най-общо до избор -на достъп, на заместващ орган, на трасе за полагане на хранопроводнатапластика и място за конструирането на хранопроводната анастомоза. Книгата се опира на широко сравнителноисторическо изследване на наследството от идеи и практики по въпроситена езофагопластиките, проучване на хирургични пациенти и на кадаври,върху които по всички правила на съвременната експериментална наука саосъществени важни за теорията и практиката морфологични и морфометричниизмервания. Авторът използва модерни техники за проучване на съдоватаанатомия на стомаха и колона, подчинявайки ги на целите си – подобряванена резултатите от лечението на тежката хранопроводна патология вБългария. Споделен е респектиращ собствен опит под формата на клиничнопроучване – анализ на колопластични операции. Включени са детайлниописания, подробности от литературата и от автора, относно основаниятаза един или друг хирургически избор, важни и самокритични обсъждания наусложненията, смъртността, функционалния резултат в близка и по-далечнаперспектива. Стремежът е да се изложи подробно несамо сегашното знание за многобройните възможности за хранопроводнозаместване, но и да се определят техните граници, като излагането нафактите да бъде от полза не само за практикуващия хирург, но и да дадеидеи за размисъл на други изследователи при търсене отговор на все ощемножество открити въпроси. Доц. д-р Христо Георгиев Цеков, дм еспециализирал е във Франция (Париж и Страсбург). Внедрил е няколкооригинални оперативни и диагностични методики, които преди това не саприлагани в България: едноетапна трансхиатална езофагектомия сезофагопластика в спешната хирургия, оперативен метод за лигиране наarteria colica media за подобряване на кръвоснабдяването на дебелоточерво при подготовката му за бъдеща колоезофагопластика, интраоперативниизследвания (Доплер-ехография и ангиография) за верификация наваскуларизацията на стомаха при оформянето му в неоезофаг с огледполагането му по трансторакално трасе. Автор е на 110 научни публикации.Член е на Българския Лекарски Съюз, Българското Хирургическо Дружество,International College of Surgeons.

...мация и въпроси ☎0882 907 212 Книга » Пластични реконструкции на хранопровода ★ Плащане в брой при получаване ★ Бърза и евтина доставка до адрес ... Пластични реконструкции на хранопровода ... . Понякога възпаление на хранопровода не се дължи само на киселинен рефлукс. Днес ще ви запознаем с причините за възпаление на хранопровода. Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст - приоритети на съвременното здравеопазване Медицинска книжарница, медицинска ... Пластични реконструкции на хранопровода | MedBookNews ... . Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст - приоритети на съвременното здравеопазване Медицинска книжарница, медицинска литература, учебници по медицина, медицински книги, учебници за Медицински университет, дентална медицина, стоматология, медицина книга Пластични реконсктрукции на хранопровода (2011) - оферти с цени, най-евтино 14,25 лв. Виж онлайн магазини за Книги с намаления, описания, оценки и коментари. Цени в Лв за Пластични реконсктрукции на хранопровода (2011) и пълна ... Техническа литература. Медицина и здраве. Пластични реконструкции на хранопровода - автор Христо Цеков Пластични реконструкции на хранопровода; Издателство "Изток-Запад", 2011. isbn 978-954-321-878-3. Перфорации и руптури на хранопров...