Безплатна електронна библиотека

Актовете на Съда на Европейския съюз -правни последици - Станислав Костов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,37
ISBN: 978-954-730-716-2
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Станислав Костов

Най-добрият Актовете на Съда на Европейския съюз -правни последици pdf, който ще намерите тук

Описание:

Книгатапредставлява първото съвременно цялостно изследване в Европа върху актовете наСъда на Европейския съюз и техните правни последици. Представени са всичкипроизводства, които се развиват пред Съда на ЕС, и правният режим на актовете,които Съдът на ЕС постановява в рамките на тези производства. Специално вниманиее отделено на заключението на генералния адвокат и на неговото въздействие върхупостановените съдебни актове. Подробно са изследвани въпросите, свързани съсструктурата и публикуването на актовете на Съда на ЕС, и механизмите за защитасрещу нищожни, недопустими и неправилни съдебни решения. Обсъден е проблемътдали непреведено на български език съдебно решение е обвързващо за националнитесъдилища. Правните последици на актовете на Съда на ЕС са разгледани в двааспекта. От една страна, авторът представя задълбочен и подробен анализ навъпроса дали актовете на Съда на ЕС са източник на право. Той защитава тезата,че само онези съдебни актове, които пораждат, изменят или прекратяват действиетона правни норми, представляват източник на право, и богато илюстрира изложениетос примери от практиката. От друга страна, предмет на изследване е действието наактовете на Съда на ЕС по отношение на лицата и във времето в различнитепроизводства, както и тяхната изпълнителна сила. Книгата е предназначена засъдии, практикуващи юристи и студенти по право, международни отношения илиевропеистика, както и за всички, които се интересуват от функционирането на Съдана ЕС.Станислав Костов е адвокат и главен асистент по право на Европейскиясъюз в катедра „Европеистика” на Философския факултет на СУ „Св. КлиментОхридски”.

... сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз ... PDF БЕЗ(УСЛОВНОТО) ОСЪЖДАНЕ НА „УСЛОВНОТО ОСЪЖДАНЕ" ... . 29.10.2018 г. bg Официален вестник на Европейския съюз l 270/1 Disposición publicada en Официален вестник на Европейския съюз, July 14, 2014. VLEX-519478098 Съд на Европейския съюз ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 34/17 Люксембург, 28 март 2017 г. Решение по дело С-72/15 The Queen, по искане на PJSC Rosneft Oil Company, по-рано Rosneft Oil Company OJSC/Her Majesty's Treasury, Secretary ... Съд на Европейския съюз 34/17 ... . Решение по дело С-72/15 The Queen, по искане на PJSC Rosneft Oil Company, по-рано Rosneft Oil Company OJSC/Her Majesty's Treasury, Secretary of State for Business 5260/18 rg eval jai polit drog bg Съвет на Европейския съюз Брюксел, 12 януари 2018 г. (or. en) 5260/18 cordrogue 5 san 15 relex ... На 7 февруари 1992г. в холандския град ...