Безплатна електронна библиотека

Почтеност в международните отношения и съдействие за развитие на идентичността или как да живеем щастливо с другите - Атанас Будев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,98
ISBN: 978-954-449-532-9
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Атанас Будев

Можете да изтеглите книгата Почтеност в международните отношения и съдействие за развитие на идентичността или как да живеем щастливо с другите във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Глава I.Развитие и идентичностГлава II.Почтеност в международнитеотношения1. Международната легитимност – здрава основа започтена международна политика2. Почтеността в международните отношениякато движеща сила за по-плодотворномеждународно сътрудничество3. Почтеността срещу идеологиите илошите практикиГлава III.Съдействието за развитие наидентичността – етичен ключ към един по-добър

...за разрешаването на сложните международни проблеми ... Расизмът | Galaxy.bg ... ... 1. Системен характер на международните отношения. Роля и значение на системата за живота на обществото. 2. Особености и структура на системата. Структурното й разнообразие. 3. Почтеност в международните отношения и съдейств ... 【Почтеност в международните отношения и съдействие за ... ... . 3. Почтеност в международните отношения и съдействие за развитие на идентичността или Как да живеем щастливо с другите Кн 126 ... Социална закрила и защита на децата в Република България, ... институции е в пряка връзка с възприятието за липса на почтеност в политиката. На практика 28 години след началото на прехода към демокрация и свободна пазарна международните отношения и външната политика, както и с изучаването на практиката на международните преговори и сключването и изпълнението на международни договори и споразумения. В никакъв случай не трябва да се гледа на двустранните отношения, например между САЩ и Китай, като на такива, на тях трябва да се гледа глобално, защото последиците от тях лесно засягат целия свят.  Международни отношения 1. Проблемът за дефиницията на МО. МО като система-основни понятия Няма общоприета дефиниция за МО. ФАкт е ,че в българската литература дълги години доминираше една дефиниция 1. води преговори и да сключва международни договори, 2. придобива движимо и недвижимо имущество и да се разпорежда с него 3. възбужда дела в съда. В този анализ на външната търговия, не би било лошо да се разгледат и общите сведения за двете страни: Литва и Латвия. С тяхна помощ /на общите сведения/ ще бъде подпомогнат анализа в много от ... развитие на специализирани видове туризъм (Национална стратегия за развитие на екотуризма, 2004 и Стратегически план за развитие на културния туризъм, 2009); ОП „Региони в растеж" 2014-2020 и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Подобно на аналозите им от предходния планов период, тези 2 програми съдържат и В документа се отправят обвинения към ФБР и министерството на правосъдието, че са подвели съдия в опит да се удължи срока за наблюдение срещу Картър Пейдж, съветник по външната политика в ... Почтеност в международните отношения и съдействие за развитие на идентичността или Как да живеем щастливо с другите / Атанас Будев. - Варна : ИК Стено, 2011 ([Варна] : [Корс]). - 83 с. ; 23 см Георги Димитров и някои проблеми на международното право и международните отношения, бр. 1 Геновски Михаил Деколонизацията в Устава и дейността на ООН , бр. 3 Място и развитие на помирението в системата на мирните средства за уреждане на международните спорове. Междун.отношения, 1981,№ 6, 24-34. · Тункин Г.И. Теория междуна...