Безплатна електронна библиотека

Ценности на забогатяване. Предприемачите в България през периода 1991-2004 - Цветан Давидков

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,49
ISBN: 978-954-07-3068-4
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Цветан Давидков

Най-добрият Ценности на забогатяване. Предприемачите в България през периода 1991-2004 pdf, който ще намерите тук

Описание:

ЦВЕТАН ДАВИДКОВ (доцент, д.с.н.) е преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Чете академични дисциплини по управление, предприемачество, национални и организационни култури. Изследователските му интереси са в област- та на предприемачеството, националните и организационните култу- ри, субкултурите, културните детерминанти на управлението.По-важни публикациии от последните години:• България и предприемачите (2005). С., Университетско издател- ство „Св. Климент Охридски“.• Новата административна култура: организационни проблеми и лични стратегии за промяна (2005) – в съавторство с Д. Сотирова.С., Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет.• Управление на организациите: учебник и работна тетрадка (2006). С., Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет.• Bulgaria & Entrepreneurs (2006). S., University Press “St. Kliment Ohridsky”.• Трудът на предприемача (2007) – Годишник на Софийския универси- тет „Св. „Климент Охридски“ – Стопански факултет, т. 7.• Ценности на забогатяване: сравнение на трудови ценности при предприемачи и непредприемачи (2008) – Годишник на Софийския уни- верситет „Св. „Климент Охридски“ – Стопански факултет, т. 8.• Национална и организационни култури (2009). С., Софийски универси- тет „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет.• От управление на качеството към съвършенство на организацията:европейски стратегии и практики (2008) – в съавторство с Б. Борисов. С., Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет.• Организационни детерминанти на нагласите за трудова мобилност(2010) – Годишник на Софийския университет

... 2010 Ценности на забогатяване: предприемачите в България през периода 1991-2004 г ... Търсене на: забогатяване - store.bg ... . София: УИ „Св. София: УИ „Св. Климент Охридски". Освен при особени случаи, съгласно чл. 7 от Регламент (ЕИО) № 1186/2009 г., освобождаване се предоставя единствено за лично имущество, декларирано за свободно обращение в рамките на 12 месеца от ... Представяне на българските туристически фирми в интернет . Author(s): Tania Gorcheva,As ... Ценности на забогатяване | Финансова група - Карол ... ... Представяне на българските туристически фирми в интернет . Author(s): Tania Gorcheva,Assen Bojikov,Violeta Kraeva / Language(s): Bulgarian / Issue: 05/2009 Tania Gorcheva,Assen Bojikov,Violeta Kraeva / Language(s): Bulgarian Central and Eastern European Online Library - CEE journals, documents, articles, periodicals, books available online for download, Zeitschrfitendatenbank, Online Zeitschriften, Online Zeitschriftendatenbank Фигура 8.4: Промяна в споделения просперитет в периода 2012-2050 г. и дял ... чески потенциал на България. През онзи период икономиката растеше забележител-...