Безплатна електронна библиотека

Сборник нормативни актове - държавни такси

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2002
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,96
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Можете да изтеглите книгата Сборник нормативни актове - държавни такси във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

...конови нормативни актове„ ... 28. Правен режим на таксите. Понятие и нормативна уредба ... ... . Обща система на ДДС в ЕС (Сборник нормативни актове) ... (Сборник нормативни актове) ... Помагала за държавни зрелостни изпити ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 на Министерския съвет от 15 юни 1999 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 56 от 1999 г., в сила от 5.07.1999 г ... Агенция по вписванията - Тарифа за държавните такси ... ... . 56 от 1999 г., в сила от 5.07.1999 г.) § 2. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 12 МАЙ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (Обн. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) § 5. Нормативни и други актове. ... свързани със събиране на пътни такси между Агенция „Пътна инфраструктура", Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници" ... Приходи от такси по Наредба 49/05.11.2004 година събирани ... Български държавни ... Проекти на нормативни актове. повече>> АДРЕС: гр. Плевен 5800, ул. "Васил Левски " №1, ет. 10 Нормативни актове- проекти ... Местни Данъци и Такси. Младежки дейности ... Начало Категории Образование Средно образование Училища Държавни ... Статията разглежда основните положения и процедури по обжалване на административни актове. Посочени са видовете административни актове: индивидуални, общи и нормативни. Отразени са общите правила и особеностите ... Държавни предприятия отчети ... Проекти на нормативни актове. ... но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища ... Нормативни актове; Регистри; Конкурси; Програми и проекти; Изпълнителна агенция „ОП НОИР" Комисия по академична етика Държавен вестник, официално издание на Република България. Народно събрание Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на председател и членове на Комисията за енергийно и водно ... Г. Такси, събирани от Министерството на правосъдието 55. (изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) По молби за придобиване и за възстановяване на българско гражданство от: а) (изм. ЕПИ Нормативни актове ЕПИ Труд и социално осигуряване ЕПИ Счетоводство ЕПИ Собственост ЕПИ Търговско право Архив ЕПИ 2.0 ТП Издания Държавен вестник Автори / източници: Търсене ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по . Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС № 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., ... както и на други актове, когато ... Купи онлайн Данъчно-осигурителен процесуален кодекс/ Сборник нормативни актове 2016 - Ганета Минкова за 8,10 лв. от Galaxy.bg Такси, събирани за действия и услуги по Закона за регистър БУЛСТАТ Чл. 8. (1) За вписване на нов субект се събират такси, както следва: 1. ( отм . - ДВ , бр . 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) 2. ( отм ....