Безплатна електронна библиотека

Закон за съдебната власт

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,85
ISBN: 57726
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

В сборникаса включени Законът за съдебната власт, тълкувателни решения на Конституционниясъд относно устройството и принципите на дейността на органите на съдебнатасистема и взаимодействието помежду им, Законът за държавните такси и тарифите затаксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените органи иМинистерството на правосъдието.Поместени са и новите етични кодекси намагистратите и на съдебните служители.Текстовете са анотирани с предишниредакции на изменени и отменени разпоредби и с препращания към решения наКонституционния съд, към актове по прилагането на закона и към други нормативниактове.

...от 07.08.2007 г.)Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . 1. Този закон урежда устройството и принципите на дейността на В четвъртък Народното събрание прие на второ четене първите три глави от законопроекта за съдебната власт (ЗСВ) - общи положения и основни принципи на дейност, Висш съдебен съвет (ВСС) и инспекторат към него. Закон за съдебната власт - основни поло ... PDF ЗАКОН за съдебната власт ... . Закон за съдебната власт - основни положения. Съдебната влас е държавна власт, осъществяваща правосъдието - принцип на независимост на съдебната власт. Защитават се правата и законните ... ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ Върховен административен съд София 1301 бул."Александър Стамболийски" 18 Телефони за връзка: (02) 9404111; 9404249; 9404345 ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ. Обн. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., ... решава и други общи за съдебната власт организационни въпроси. (3) Съдийската колегия на Висшия съдебен ... ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ. Отразена деноминацията от 5.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.59 от 22 Юли 1994г., изм ... За преводач се назначава лице от съответния списък на специалистите, утвърдени за преводачи. (2) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) За да може резултатът от някоя дейност да бъде оценен и остойностен, както е предвидено в предложението за Проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт, следва кумулативно да ... Начало / ЗАКОН за съдебната власт. Discy Latest Articles. Как да стана магистрат (съдия, прокурор, следовател)? ......