Безплатна електронна библиотека

Закон за защита на класифицираната информация

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2003
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,66
ISBN: 9789954еXXXX
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Най-добрият Закон за защита на класифицираната информация pdf, който ще намерите тук

Описание:

...нформация, маркирана с гриф за сигурност "Строго секретно" - 30 години; защита на класифицираната информация при констатирани системни нарушения на изискванията за сигурност на класифицираната информация, създавана, Ако този закон за защита на класифицираната информация не бъде комбиниран със закон за граждански контрол върху службите, които ще работят с тази класифицирана информация, има много ... store.bg - Книги - Закон за защита на класифицираната ... ... ... Срокове за защита на класифицираната информация С решение на ДКСИ, когато националните интереси налагат това, тези срокове могат да бъдат удължени, но с не повече от първоначално Принципите и стандартите за защита на класифицираната информация на ЕС се прилагат спрямо Съвета, неговия генерален секретариат и държавите членки при работата им с КИЕС. Чл. 111. Защитата на класифицираната информация ... Нормативни и вътрешноведомствени документи ... ... Срокове за защита на класифицираната информация С решение на ДКСИ, когато националните интереси налагат това, тези срокове могат да бъдат удължени, но с не повече от първоначално Принципите и стандартите за защита на класифицираната информация на ЕС се прилагат спрямо Съвета, неговия генерален секретариат и държавите членки при работата им с КИЕС. Чл. 111. Защитата на класифицираната информация в областта на изобретенията и полезните модели се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закона за патентите, освен ако този закон Закон за защита на класифицираната информация Закон за убежището и бежанците Закон за защита на личните данни Закон за отнемане в полза на държавата, на незаконно придобито имущество Политика за защита на класифицираната информация в информационните системи 4.1. Условия и изисквания за сигурност на информационните системи 1.1. Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) 1.2. Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация. 2. Класифицираната информация е информация, представляваща държавна или служебна тайна, както и чуждестранна класифицирана информация, в това число информацията на НАТО и органите на Европейския съюз ЗАКОН за достъп до обществена информация ... на информация от обществения сектор. ... бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) защита на личните данни; 6. гарантиране на сигурността на обществото и ... Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси Закон за измерванията Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - отменен 2. Закон за достъп до обществена информация. 3. Закон за защита на личните данни. 4. Решение № 7 на Конституционния съд от 4 юни 1996 г. по к. д. № 1/1996 г. (диспозитив) 5. Правилник за прилагане на ... Закон за защита на класифицираната информация Закон за достъп до обществена информация Закон за защита на личните данни Решение № 7 на Конституционния съд от 4 юни 1996 г. по к. д. № 1/1996 г. Електронни издания за счетоводство, данъци, осигуряване и трудово право ... ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ... - Закон за защита на класифицираната информация - Закон за защита на личните данни - Закон за Консултативен съвет за национална с...