Безплатна електронна библиотека

Национални счетоводни стандарти. Национален сметкоплан за стопанската дейност. Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов одит. Закон за счетоводството (отм.)

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2002
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,66
ISBN: 954-464-121-1
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Тук ще намерите книгата Национални счетоводни стандарти. Национален сметкоплан за стопанската дейност. Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов одит. Закон за счетоводството (отм.) pdf

Описание:

...ансов одит на лице, упражняващо дейност като регистриран одитор, без да е регистрирано по реда на Закона за независимия финансов одит, се ... Национални счетоводни стандарти. Счетоводен стандарт 16 ... ... ... НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ СС № 1 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ СС № 2 - ОТЧИТАНЕ НА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ 4. документи за финансов одит - до извършване на следващ вътрешен одит и одит на Сметната палата; 5. всички останали носители - 3 г. (2) (Изм. - ДВ ... Национални счетоводни стандарти. Национален сметкоплан за ... ... . документи за финансов одит - до извършване на следващ вътрешен одит и одит на Сметната палата; 5. всички останали носители - 3 г. (2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия . ... Закон за независимия финансов одит , съдържащ 22 национални ... Приемането на нов Закон за Счетоводството (от 2002 г.) е ... (Нов - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) (1) За бюджетните предприятия министърът на финансите утвърждава счетоводни стандарти и сметкоплан, които са в съответствие със: ПРЕДПРИЯТИЯ - НСФО В сила от 01.01.2005 г., Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. КОИ ПРЕДПРИЯТИЯ МОГАТ ДА ПРИЛАГАТ НАЦИОНАЛНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ? Книги за финансисти: Национални счетоводни стандарти. Национален сметкоплан. Коментар от Стоян Дурин. Закон за счетоводството | cfo За оптимизирането на управленските решения и постигането на поставените пред едно предприятие цели и задачи, е жизнено важно непрекъснато да се следи счетоводната информация за разходите ... Постановление № 46 от 21.03.2005 г. за приемане на Национални счетоводни стандарти: Национални счетоводни стандарти - общи разпоредби: СС № 1 - Представяне на финансови отчети НСС 2 определя реда за оценката и счетоводното отчитане на стоково-материалните запаси в съответствие със системата за отчитане по историческа цена (доставна стойност). Национални счетоводни стандарти. Национален сметкоплан за стопанската дейност. Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов одит. Закон за счетоводството (отм.) Банките организират счетоводството си в съответствие със Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и Националните счетоводни стандарти и Закона за банките.2. С националните счетоводни стандарти са хармонизирани изискванията на националните и международните закони за счетоводство, осигурява се изпълнението на изискванията към счетоводната информация и се прилагат ... Национални счетоводни стандарти, национален сме...