Безплатна електронна библиотека

Висшето образование в процеса на обществена промяна - Патриция Богомилова Георгиева

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2001
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,75
ISBN: 954-9783-35-9
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Патриция Богомилова Георгиева

Патриция Богомилова Георгиева книги Висшето образование в процеса на обществена промяна epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

...03. Една неосъществена реформа ... Павлова: ГЕРБ се ангажира с цялостна промяна във висшето ... ... . В: Стратегии на ... Информационната култура на преподавателя е свързана с реализация на три области в процеса на модернизация на висшето образование : - Усвояване на съвременни знания в областта на ИКТ. Меморандумът цели обединява ... Лиляна Павлова: ГЕРБ се ангажира с цялостна промяна в ... ... . Меморандумът цели обединяване на усилията на двете организации в посока ускоряване на модернизацията на българското висше образование, като двигател за конкурентно развитие на ... pdf | Понастоящем темата за необходима промяна в системата на висшето образование в България все по-често се ... Висшето образование в процеса на обществена промяна в България. С., 2001 5. Павлов, Д. Мисията на образование за всички - култура, начин на живот - В сб. Общество на знанието и образование за ... Създаването на първото музикално училище в България се свързва с името на Иван Шишманов, министър на просветата от 1903 до 1907, който прави твърде много за развитието на образователното дело в ... Може да се каже, че в избора на методите на обучение се проектира и личностното присъствие на обучаваните, тяхното участие в реализирането на иманентната същност на процеса на обучение. На 8 юни министър Игнатов ще представи за одобрение от правителството промяна в Закона за висшето образование, според която българските университети сами ще признават дипломите на ... Висшето образование в България е изправено пред един от най-отговорните етапи на своето развитие. Страната ни е пълноправен член на Европейския съюз. В рамките на Европейското образователно пространство, висшите ... 7 Финансирането по тази методика ("базов норматив за издръжка на един студент, умножен по броя студенти") бе въведено със Закона за висшето образование, приет в края на 1995г. С постановление ... Затвореното самоуправление на българските висшите училища е пречка за тяхното развитие. Вместо към правилни реформи, висшето образование е тласкано все повече по порочния път на комерсиално служене на ... ПРОБЛЕМЪТ на висшето образование е, че в системата и в университетите в частност има твърде много социализъм. Прави се опит да се изведат на преден план проблемите, свързани с приложението в системата на висшето образование на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в процеса на обучение. • Броят на записаните в различните степени на висшето образование за учебната 2012/2013 година остава почти без промяна в сравнение с предходната учебна година - 278.6 хил., като се наблюдава спад ......