Безплатна електронна библиотека

Правата на пациента - Колектив

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,48
ISBN: 9789540904160
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Колектив

Насладете се да четете Правата на пациента Колектив epub книги безплатно

Описание:

Книгата представя извършеното проучване на правната уредба на правата на пациента в законодателството на тринадесет държави-членки на Европейския съюз и на Израел. Изследването е извършено от Студентската програма за законодателни проучвания към Народното събрание, включваща студенти по право и Политология от водещи университети в страната и чужбина, под ръководството на д-р Антония Първанова - народен представител от ПГ на НДСВ. По време на мандатите на 38-ото, 39-ото и 40-ото народно събрание Студентската програма се утвърди като нов и успешен модел за подпомагане на народните представители при осъществяване на конституционно уреденото им право на законодателна инициатива и като ефективно действаща форма за гражданско участие в законодателния процес. В проучването са разгледани определението на понятието „пациент", страните в правоотношението по предоставяне на медицинска помощ, видовете права и задължения на пациентите, уредбата на пациентските права, нерегламентирани в българското законодателство, органите в системата на медицинското обслужване, свързани с упражняването и защитата на предоставените права, отговорността и дължимите обезщетения при нарушаване на правата на пациентите и при вреди в резултат на лекарска грешка. Особен интерес представлява институтът на „наказателните вреди", познат в страните от англосаксонската правна система. Като приложения към проучването са включени иск на увредения пациент или неговите наследници и схема на процедурата за помирение и обезщетение в Република Франция.

...еждения, политическа . ... Правата ми като пациент | pravatami.bg ... .. Представяне на основните права на пациента изразени в качествено, достъпно и равноправно указване на лекарска медицинска помощ. Правата на пациента се упражняват при спазване на Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на съответното лечебно заведение. Харта за правата на п ... Права на пациента - government.bg ... . Харта за правата на пациента. 1. Право на превантивни мерки Всяко лице има право на подходящи услуги, предпазващи го от заболяване. 2. Право на достъп Дали ще има един закон за правата на пациента, или те са отбелязани в различни закони, за мен не е толкова важно. По-важно е какво ще следва след закона. Днес, за съжаление, не се спазват ... Нормативно регулиране правата на пациента . Правата на пациента се регламентирани в Конституцията на Република България: Чл. 52. Всеобщата декларация за правата на човека е приета от Общото събрание на ООН на 10 декември 1948 г. Тя е преведена на поне 375 езика и диалекта, което я прави най-превеждания документ в света. ... Харта за правата на пациента в МБАЛНП "Св. Наум" - ЕАД & 1. Тази Харта е основен документ, който ... ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА В МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС „Д-Р ЩЕРЕВ" Медицински комплекс „Д-р Щерев" осъществява своите диагностични и лечебни функции при преимуществено зачитане правата на пациентите и преди всичко ... Европейска харта за правата на пациента; Европейска харта за правата на пациента. Защото смятаме, че всяка болница трябва да ги споделя и подкрепя в практиката си! Със закона за правата на пациента се създава Комисия по правата на пациента. Комисията е независим орган, който осъществява общ надзор по спазването на правата на пациента. ОСНОВНИ ПРАВА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНИНА * Основните права и свободи на човека и гражданина са три групи. * Лични - те очертават ограниченията за вмешателството на държавата в личния живот на гражданите. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАЦИЕНТА. 1. Пациентът е длъжен да се отнася към лекаря и другите представители на медицинската професия с уважение и респект. 2. Харта за правата на пацие...