Безплатна електронна библиотека

Семеен кодекс. Сборник нормативни актовепо семейно и наследствено право

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,54
ISBN: 978-954-730-596-0
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Можете да изтеглите книгата Семеен кодекс. Сборник нормативни актовепо семейно и наследствено право във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Наредба № 11от 16.09.2009 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра наимуществените отношения на съпрузитеИзвлечение от Тарифата за държавните такси, събирани отАгенцията по вписваниятаНаредба за реда за изплащане от държавата на присъденаиздръжка.Сборникътвключва новия Семеен кодекс от 2009 г., който е в сила от 1 октомври 2009 г., иСемейния кодекс от 1985 г., който се прилагаше до тази дата.Поместени са иЗаконът за закрила на детето и Законът за защита срещу домашното насилие, коитодопълват уредбата относно родителската отговорност, мерките за закрила на децатаи мерките за защита срещу домашното насилие.Включен е Законът занаследството, както и извлечения от отменени нормативни актове, които са отзначение за уредбата на наследяването и за изследване на имущественитеотношения.В сборника са поместени и част от подзаконовите актове поприлагането на новия Семеен кодекс - Наредба № 11 за реда за водене, съхраняванеи достъп до регистъра на имуществените отношения на съпрузите, Наредбата за редаза изплащане от държавата на присъдена издръжка и извлечение от Тарифата задържавните такси, събирани от Агенцията по вписванията в частта й за таксите поСК. Информация за останалите актове по прилагането на Семейния кодекс се съдържав анотиращите бележки.В края на сборника е включена съдебна практика –постановления и тълкувателни решения на ВС и ВКС по Семейния кодекс и Закона занаследството.Книгата е съставена по начин, който в най-голяма степен даулесни читателя при търсенето на релевантната правна уредба. Включени сасравнителни таблици, с които се намират съответстващите си разпоредби на СК/2009г. и СК/85 г.Текстовете са анотирани с препращания към разпоредби, включенив сборника, към решения на Конституционния съд, към съдебната практика и къмдруги нормативни актове.

...мейно и наследствено право - изд ... Лично, семейно и наследствено право ... . Сиби в сила от 15.09.2009 г. Съпоставка на Мойсеевите закони и римските закони - изд. Сиби 2009 Цена: 30.00 лв. Книга. Настоящият учебен лекционен курс представя пълно и систематично семейноправната част от дисциплината Семейно и наследствено право в съответствие с разпоредбите на новия Семеен кодекс от 2009 г. Някой може ли да ми каже и да ми ... СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО - Издателство Сиела ... . Някой може ли да ми каже и да ми обясни според новия семеен кодекс (01.10.2009)колко време след сключването на брак, човек може да се разведе? 16. ИЗДАНИЕ КЪМ 5 ФЕВРУАРИ 2019 Г.‌ Сборник нормативни актове от поредицата „Джобни издания" на издателство „Сиби".. Сборникът включва Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за ... Купи онлайн Семейно право - Нормативни актове - К.Митова за 7,00 лв. от Galaxy.bg...